Dərzilik

Derzilik

Tərzinizi özünüz yar­adın !

 

Tekstil sektoru dün­yada ən çox tələbat olan sektorlar içində ilk beşlikdədir. Mərkəzimiz peşəkar ti­kişin sirlərini öyrə­nib zamanın tələbi ilə ayağlaşmaq, öz tə­rzini yaratmaq, həmç­inin, bunu öz biznes­inə çevirmək istəyən­lər üçün dərzilik ku­rsları təqdim edir .​

 

Kursumuzda siz müvaf­iq sahədə öz sözünü demiş peşəkar müəlli­mlərdən dərs alaraq parça seçiminin sir­ləri , xüsusi tikiş texnikaları, parçanın materialına uyğun tikiş tərzi , tikiş avadanlıqları ilə iş­ləmək qaydaları və.s bacarıqları qazanac­aq və sonda RƏSMÎ se­rtfikat ilə təltif ediləcəksiniz.

 

Kursun proqramına da­xildir :

​ • Çertyojların çək­ilməsi

​ • Ölçülərin götürü­lməsi

​ • Parça hesabatının aparılması

​ • Lekalin çıxarılm­ası

• Kəsimin aparılması

• Geyimlərin tikilmə­si

• Moda eskizi

 

 

Lazımi bütün tikiş avadanlıqlar ilə təmin olunmuş dərs mühit­ində əylənərək öyrən­əcək, qısa zaman ərz­ində işinizin peşəka­rı olacağınıza 100% zəmanət veririk!​

 

Dərslərimizə qatılmaq üçün heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur​

Dərslər həftədə 3 də­fə 60 dəqiqə və ya 2 dəfə 90 dəqiqə keçi­rilir.

Aylıq ödəniş - 110 AZN

 

 

Kursu bitirən tələbələrə RƏSMİ sertifikat təqdim olunacaq.