İngilis

Ingilis

İngilis dili dərsləri önəmli qrammatik mövzuları nəzərdən keçirərək, tələbəni nöqsansız və ləhcəsiz danışıq səviyyəsinə çatdırmağı hədəfləyir.


Dərslər akademik sertifikatlı yerli və əcnəbi müəllimlər tərəfindən tədris olunur.

Dərslərin keyfiyyətini artırmaq üçün, müəllimlər tələbələrə xüsusi materiallar təqdim edirlər. 


Dünya standartlarına uyğun olaraq (TEFL - Teaching English as a Foreign Language) ingilis dilinin tədrisi 6 mərhələdən ibarətdir.

 1. Beginner level (Başlanğıc Səviyyə)
 2. Elementary level (Aşağı Səviyyə)
 3. Pre-Intermediate level (Aşağı Orta Səviyyə)
 4. Intermediate level (Orta Səviyyə)
 5. Upper Intermediate level (Yüksək orta Səviyyə)
 6. Advanced level (Yüksək səviyyə)

● Tələbədən asılı olaraq, hər səviyyə 1-3 aya alınır.
● Cutting EDGE və ya New İnterchange dərsliklərindən istifadə olunur.
● Tələbənin səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün hər ay sınaq imtahanlar keçirilir. 

Saat 18:00 sonra olan dərslər üçün, xidmət haqqı üzərinə aylıq olaraq 10AZN əlavə ödəniş olunur.

Ümumi İngilis dilinin qiymət cədvəli - (General English)
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Beginner (Başlanğıc)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 3 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

80 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

120 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat

İntensiv dərslər

200 AZN

həftədə 5 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 20 saat

Uşaqlar üçün ingilis dilinin qiymət cədvəli (5-15 yaş arası)
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Beginner (Başlanğıc)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 6 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

60 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

100 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat

 

Biznes ingilis dilinin qiymət cədvəli
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Pre-Intermediate level (Aşağı Orta Səviyyə)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 3 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

80 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

120 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat

İntensiv dərslər

200 AZN

həftədə 5 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 20 saat

 

Neft - Qaz üçün ingilis dilinin qiymət cədvəli
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Pre-Intermediate level (Aşağı Orta Səviyyə)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 3 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

80 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

120 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat

İntensiv dərslər

200 AZN

həftədə 5 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 20 saat

 

 

Tibbi ingilis dilinin qiymət cədvəli
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Pre-Intermediate level (Aşağı Orta Səviyyə)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 3 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

80 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

120 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat

İntensiv dərslər

200 AZN

həftədə 5 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 20 saat

 

 

Mühəndislər üçün ingilis dilinin qiymət cədvəli
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Pre-Intermediate level (Aşağı Orta Səviyyə)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 3 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

80 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

120 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat

İntensiv dərslər

200 AZN

həftədə 5 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 20 saat

 

 

Maliyyə və bank sahələri üzrə ingilis dilinin qiymət cədvəli
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Pre-Intermediate level (Aşağı Orta Səviyyə)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 3 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

80 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

120 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat

İntensiv dərslər

200 AZN

həftədə 5 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 20 saat

 

 

Turizm sahələri üçün ingilis dilinin qiymət cədvəli
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Pre-Intermediate level (Aşağı Orta Səviyyə)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 3 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

80 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

120 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat

İntensiv dərslər

200 AZN

həftədə 5 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 20 saat

 

 

Menecerlər üçün ingilis dilinin qiymət cədvəli
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Intermediate level (Orta Səviyyə)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 3 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

80 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

120 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat

İntensiv dərslər

200 AZN

həftədə 5 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 20 saat

 

 

İELTS hazırlığı üzrə qiymət cədvəli
 • Kursa başlamaq üçün tələb olunan ingilis dili seviyyəsi - Intermediate level (Orta Səviyyə)
 • Kursun ortalama dərs müddəti - 5 ay

Aylıq qiymətlər

Qrup dərsləri

3-5 nəfərlik

159 AZN

həftədə 2 gün

hər dərs 90 dəqiqə

ayda 12 saat

Fərdi dərsləri

449 AZN

həftədə 3 gün

hər dərs 60 dəqiqə

ayda 12 saat